IHLAS SAMİMİYET GÖSTERİŞ (RİYA) İHSAN

Recep GÜRBÜZ recepgurbuz33@gmail.com
15 Nis 2012 Paz 11:19
Alıcı

İHLAS, NİYET, RİYA, İHSAN, İTİDAL…

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Şüphesiz Allah, biçimlerinize ve sözlerinize bakmaz, işlerinize ve kalblerinize bakar.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. İbn Mâce.
 2. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kişi, insanların gözünde cennetliklerin işi gibi iş yapar, oysa o cehennemliktir.”
  Sehl radıyallahu anh. Buhârî.
 3. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Ameller, sonlara bağlıdır, ya da sonlarına göredir.”
  Sehl radıyallahu anh. Müslim.
 4. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “ihsan, Allaha sanki Onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Zira, sen Onu görmesen de, O seni kesinlikle görür.”
  Yahya radıyallahu anh. Müslim.
 5. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Ameller ancak niyetlere göredir. Herkesin niyetine göre işlem yapılır.”
  Ömer radıyallahu anh. Buhârî.
 6. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Allah bir topluluğa azap indirirse, içinde bulunan herkese isabet eder. Ancak, dirilirlerken amellerine göre dirilirler.”
  İbn Ömer radıyallahu anh. Buhârî.
 7. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Şüphesiz, dilleriyle söylemedikçe veya onu yapmadıkça, Allah, ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri bağışlamıştır.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 8. Dedim ki:
  “Ey Allahın Resûlü! Tam anlamıyla iyilik nedir?”
  Şöyle buyurdu:
  “Gizli hâllerinde de, gözönündeyken yaptığın ameli yapman.”
  Ebû Mâlik radıyallahu anh. Taberânî.
 9. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kim Allaha, kırk sabah yalnız onun için ibadet ederse, kalbinden diline yararlı bilgi ve güzel söz pınarları fışkırır.”
  İbn Abbas radıyallahu anh. Rezîn.
 10. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kıyamet gününde, Allahın huzurunda, insanların en kötüsü, bir kısım insanlarla başka türlü, ötekilerle başka türlü konuşan ikiyüzlülerdir.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 11. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  Allah teâlâ buyurmuştur:
  “Ben kulumun zannı üzereyim. Nasıl isterse beni öyle sansın.”
  Hayyan radıyallahu anh. Ahmed.
 12. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine bazı insanlar geldiler ve onun ibadetlerini sordular. Onunkiler anlatılınca kendi ibadetlerini azımsadılar.
  “Biz nerede, o nerede! Onun tüm günahları affetilmiştir,” dediler.
  Biri, “Ben bütün gece uyumayıp namaz kılacağım,” dedi.
  Diğeri, “Ben devamlı oruç tutacağım,” dedi.
  Öbürü de, “Ben kadınlardan uzak duracağım,” dedi.
  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve onlara:
  “Bu sözleri söyleyenler siz misiniz? Bana gelince, ben Allahtan hepinizden daha fazla korkarım ve Ondan hepinizden daha çok çekinirim. Orucu hem tutarım, hem de tutmam. Namazı hem kılarım, hem uyuduğum da olur. Hanımlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir!” buyurdu.
  Enes radıyallahu anh. Buhârî.
 13. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, bana:
  “işittiğime göre, sen her gece Kurânı baştan sona okuyor muşsun?” dedi.
  “Evet,” dedim.
  “Baştan sona ayda bir oku!” buyurdu.
  İbn Amr radıyallahu anh. Müslim.
 14. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Sen bütün günleri oruçla, geceleri de namazla geçiriyormuşsun?”
  “Evet.”
  “Böyle yaparsan hem gözün, hem de ruhun bitkin düşer, yorulur. Ara vermeden oruç tutanın orucu olmaz. Üç günlük oruç, tüm senenin orucuna bedeldir. Her ayın üç gününü oruçla geçir!”
  İbn Amr radıyallahu anh. Müslim.
 15. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Ey insanlar! Amellerden gücünüz yettiği kadarını alın! Siz bıkıp usanmadıkça Allah da bıkmaz. Allahın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır.”
  Aişe radıyallahu anha. Buhârî.
 16. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Doğruyu arayın, ılımlı olun! Şunu da iyi bilin ki, hiçbirinizi kendi ameli cennete koyacak değildir.”
  Aişe radıyallahu anha. Buhârî.
 17. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Şüphesiz, bu din kolaydır. Kim güçleştirmeye kalkışırsa, ona yenik düşer.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 18. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, tiksindirmeyin!”
  Enes radıyallahu anh. Buhârî.
 19. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “işlerin en hayırlısı, ılımlı olanıdır.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Rezîn.
 20. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kendinizi fazla zorlamayın! Sizden öncekiler, kendilerini zorlayıp sıkıntıya sokmakla eriyip tükendiler. Onların kalıntılarını ancak manastırlarda bulursunuz.”
  Sehl radıyallahu anh. Taberânî.

[İleti kısaltıldı] Tüm iletiyi görüntüle