HAZRETİ MUHAMMEDİN DİLİNDEN DUALAR

DUA, UBUDİYET, DUALAR, SALAVAT…

 1. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.
 2. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kime dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılır. Allahın en çok sevdiği şey, kendisinden afiyet istenilmesidir. Dua, başa gelen için de, gelmeyen için de faydalı olur. Kazayı ancak dua önler. Onun için, duaya sarılmalısınız.”
  İbn Ömer radıyallahu anh. Tirmizî.
 3. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Biriniz Rabbinden bütün ihtiyaçlarını istesin, hatta ayakkabısının kopan kayışını bile istesin.”
  Enes radıyallahu anh. Tirmizî.
 4. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Allahın doksandokuz ismi vardır, kim o isimleri ezberlerse cennete girer.
  Allah tektir, teki sever.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 5. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki o, Allahın en büyük ismiyle dua etmiştir ki, onunla dua edildiğinde kabul eder, onunla istendiğinde verir.”
  Enes radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 6. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Allahın en büyük ismi şu iki âyettedir: “Ve ilahüküm ilahün vahid” ile “Elif lâm mim. Allahu lâ ilâhe illâ hüvel Hayyül Kayyum.”
  Esma radıyallahu anha. Ebû Dâvud.
 7. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Biriniz dua ettiği zaman, “Allahım! Dilersen beni bağışla!” demesin! istemesinde samimi ve azimli olsun! Çünkü hiç kimse Allahı zorlayamaz.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 8. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Allaha kabul edileceğini kesinkes bilerek dua edin. Çünkü Allah, gafil kalbin duasını kabul etmez.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.
 9. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, peygambere salâtüselâm getirmeden dua eden bir adam hakkında şöyle buyurdu:
  “Bu adam acele etti.”
  Sonra onu çağırtıp, şöyle dedi:
  “Biriniz namaz kıldığında, Allaha hamdü sena ile başlasın, sonra peygambere salât ve selâm eylesin, ondan sonra istediği duayı yapsın.”
  Fadâle radıyallahu anh. Tirmizî.
 10. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Dua, gök ile yeryüzü arasında durur. Benim üzerime salât ve selâm edilmedikçe yükselmez. Beni, hayvanına binen adamın su kabı yerine tutmayınız. Bana duanın başında, ortasında ve sonunda salât ve selâm edin!”
  Ömer radıyallahu anh. Tirmizî.
 11. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Günah, ya da akrabadan alâkayı kesme olmadıkça, kulun Allaha yapmış olduğu duanın karşılığında, mutlaka Allah ona dilediğini verir, ya da âhirette ona ondan daha iyisini saklar, ya da ondan bir belayı önler.”
  Câbir radıyallahu anh. Rezîn.
 12. Denildi ki:
  “Ey Allahın Resûlü! Hangi dua daha fazla kabule şâyandır?”
  Şöyle buyurdu:
  “Gecenin son kısmının ortasında ve her farz namazın arkasında yapılan dua.”
  Ebû Ümâme radıyallahu anh. Tirmizî.
 13. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
  Enes radıyallahu anh. Tirmizî.
 14. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Birinizin duası, “Rabbime dua ettim de kabul etmedi,” diyerek acele etmediği sürece, mutlaka kabul olunur.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 15. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kim, şiddetli ve sıkıntılı durumlarında duasının kabul edilmesinden hoşlanıp, sevinç duyarsa, rahat durumdayken çok dua etsin!”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.
 16. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kişi, müslüman kardeşine arkasından dua ederse, melekler: “Amin! Aynısı sana da olsun!” derler.”
  Ebû Derda radıyallahu anh. Müslim.
 17. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kulun, Rabbine en yakın olduğu hâl, secde hâlidir. Onun için secdede duayı çoğaltın!”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim.
 18. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Allah, kişinin derecesini öyle bir yükseltir ki, sonunda o:
  “Bu derece bana nasıl verildi?” diye sorar.
  Bunun üzerine Allah şöyle buyurur:
  “Çocuğunun senin için yaptığı dua ile bu dereceye ulaştın.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Bezzâr.
 19. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kabul edilmesinde en ufak bir şüphe bulunmayan üç kişinin duası: Zulme uğrayan mazlumun duası, misafirin duası ve babanın çocuğuna olan duası.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.
 20. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Mazlumun duası kabul edilir, eğer günahkâr ise, günahı kendinedir.”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ahmed.
 21. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dua ettiği zaman kendinden başlardı.
  Ebû Eyyûb radıyallahu anh. Taberânî.
 22. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, ellerinin içi ile de, dışı ile de dua ederken gördüm.
  Enes radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 23. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ettiği zaman, ellerinin içini kendine doğru tutardı. Allaha sığındığı zaman, ellerinin dışını kendisine doğru tutardı.
  Hâllad radıyallahu anh. Ahmed.
 24. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kendinize beddua etmeyin! Çocuklarınıza da beddua etmeyin! Size hizmet edenlere de beddua etmeyin! Mallarınıza da beddua etmeyin! Çünkü o bedduanız, Allah tarafından kabul edileceği bir saate rastlar da, kabul edilir.”
  Câbir radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 25. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Kim, kendisine haksızlık edene beddua ederse, intikamını almış olur.”
  Aişe radıyallahu anha. Tirmizî.
 26. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Beni, hatalarımdan, beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle!
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Buhârî.
 27. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Sen Meliksin, senden başka hiçbir tanrı yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum. Kendime yazık ettim, günahımı itiraf ediyorum. Tüm günahlarımı bağışla! Senden başka günahları bağışlayan yoktur.
  Beni ahlâkın en güzeline ilet! Ahlâkın en güzeline ancak sen iletirsin. Ahlâkın kötüsünden beni uzaklaştır! Ahlâkın kötüsünden başkası değil, ancak sen uzaklaştırırsın!
  Allahım! Önceden yaptıklarımı, sonraya bıraktıklarımı, içimde gizlediklerimi, açığa vurduklarımı, aşırı davranışlarımı ve benim hakkımda benden daha iyi bildiklerini, ne olur benim için bağışla!
  Mukaddim de sensin, Muahhir de sen! Senden başka hiçbir tanrı yoktur!”
  Ali radıyallahu anh. Müslim.
 28. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Günahlarımın tümünü, küçüğünü, büyüğünü, ilkini, sonunu, gizlisini, açığını bağışla!”
  Ebû Hureyre radıyallahu anh. Müslim.
 29. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin üzerine övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zâtını nasıl övdüysen, öylesin.”
  Aişe radıyallahu anha. Müslim.
 30. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Beni esirge, bana merhamet eyle, bana hidâyet et, bana âfiyet ver, beni rızıklandır!”
  İbn Abbas radıyallahu anh. Tirmizî.
 31. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım, kalblerimizi hayır üzere kaynaştır, aramızı bul, bizi kurtuluş yollarına ilet ve bizi karanlıklardan kurtarıp nura kavuştur!
  Açık, gizli tüm hayasızlıklardan bizi uzaklaştır! Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalblerimizi ve eşlerimizi bizim için mübarek eyle!
  Tevbelerimizi kabul eyle! Sen tevbeleri çokça kabul eden ve sınırsız merhamet edensin!
  Nimetine karşı bizi şükredenler kıl, bize bolca verip, nimetlerini tamamla!”
  İbn Mesûd radıyallahu anh. Rezîn.
 32. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım, seni zikretmekte, sana şükretmekte ve senin ibadetini iyi yapmakta bana yardım et!”
  Muaz radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 33. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Yalnızken de, insanlar içindeyken de, senden korkmayı dilerim. Rıza ve öfke hâllerimde de, senden ihlas kelimesini dilerim.
  Fakirlikte ve zenginlikte tutumlu olmayı dilerim. Senden, bitmeyen nimeti isterim. Senden, kazadan sonra rızayı isterim. Senden, kesilmeyen göz aydınlığı dilerim.
  Senden, ölümden sonra güzel bir hayat dilerim. Cemâline bakmak ve sana kavuşmak lezzetini dilerim.
  Kimsenin zararına uğramamayı ve saptırıcı fitneye düşmemeyi dilerim.
  Bizi îman süsü ile süsle! Bizi doğruya eren ve doğru yolu gösterenlerden eyle!”
  Kays radıyallahu anh. Nesêî.
 34. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Kabir azabından, Mesihi Deccal fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden ve günah işlemekten ve borca batmaktan sana sığınırım.”
  Aişe radıyallahu anha. Buhârî.
 35. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Rahmetinle beni bağışla! Bana merhamet eyle! Çünkü sen Gafûr ve Rahîmsin.”
  Ebû Bekr radıyallahu anh. Buhârî.
 36. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Beni bağışla, bana hidâyet et, bana rızık ver ve bana afiyet ihsan eyle!”
  Asım radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 37. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın ardında şöyle derdi:
  “Allahım! Küfür, fakirlik ve kabir azabından sana sığınırım.”
  Ebû Bekre radıyallahu anh. Tirmizî.
 38. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Kötü ahlâklardan, kötü işlerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.”
  Ebû Saîd radıyallahu anh. Tirmizî.
 39. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  “Ben size, o duaların özeti olan bir dua bildireyim mi? Şöyle dersiniz:
  “Allahım! Biz senden, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayrı dileriz. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana hangi şerlerden sığınmış ise, biz de o şerlerden sana sığınırız.
  Sen kendinden yardım dilenilensin. Varış yalnız sanadır. Kudret ve kuvvet ancak Allah iledir.”
  Ebû Ümâme radıyallahu anh. Tirmizî.
 40. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Cüzzamdan, sedef hastalığından, delilikten ve hastalıkların kötüsünden sana sığınırım.”
  Enes radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 41. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Faydası olmayan namazdan sana sığınırım.”
  Enes radıyallahu anh. Ebû Dâvud.
 42. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Doğruyu bana ilham et! Beni nefsimin kötülüklerinden kurtar!”
  imran radıyallahu anh. Tirmizî.
 43. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım, senden faydalı bir ilim, kabul edilmiş bir amel, güzel bir rızık dilerim.”
  Ümmü Seleme radıyallahu anha. Rezîn.
 44. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Ey kalbleri evirip çeviren! Kalbimi dinin üzerinde sabit eyle!”
  Ümmü Seleme radıyallahu anha. Tirmizî.
 45. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin duası:
  “Allahım! Acizlik, tembellik, korkaklık, yaşlılık, cimrilik, ihtiyarlık ve kabir azabından sana sığınırım.
  Allahım! Nefsime takvasını ver ve onu temiz eyle! Onu yalnız sen temiz edersin. Onun koruyucusu ve efendisi sensin.
  Allahım! Fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”
  Zeyd radıyallahu anh. Müslim.

[İleti kısaltıldı] Tüm iletiyi görüntüle